ชูท่องเที่ยวเกษตรสีเขียวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

แชร์ข่าว

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดงานกรีนลานนา เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรสีเขียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยเมื่อไปท่องเที่ยวตามหมู่บ้านชุมชน และยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น

 

เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน2561 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เปิดงานกรีลานนา เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรสีเขียว  ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว  Gree Tourism โดยงานจัดขึ้นที่ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัยและท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และยังสามารถพัฒนาคุณภาพมาตราฐานด้านการบริการ และการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน2 ที่จะสามารถช่วยสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมงานจำนวนมาก เพราะมีหมู่บ้าน ชุมชน ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย นำข้อมูล และสินค้าทางการเกษตร ทั้งแบบสด และแปรรูปออกมาวางจำหน่าย ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปยังหมู่บ้าน หรือชุมชน ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว ว่าหมู่บ้านใดมีสินค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแบบไหน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะต้องยอมรับว่า จังหวัดเชียงรายมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมา  22,848 ล้านบาท นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย 3,078,976 คน ดังนั้นเมื่อเราสามารถทำให้นักท่องเที่ยวลงพื้นที่เที่ยวตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆที่มีความพร้อม ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นนั้น ที่สำคัญนักท่องเที่ยวยังได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ทั้งด้านการเกษตร และสิ่งที่แปรรูป นั้นคือความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่สามารถบอกต่อกันได้ว่า มาเชียงราย ทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและยังได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าว่า ทั้งนี้การส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในทุกด้าน ทาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว เพราะการดำเนินงานจะเห็นว่า ทุกหมู่บ้านและชุมชน ที่เข้าไปส่งเสริม จะมีการพัฒนาต่อยอด จนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว เมื่อมาเชียงรายแล้วก็จะได้สัมผัสกับสิ่งที่ปลอดภัยในเรื่องอาหาร และยังสามารถสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ขึ้นได้ด้วย เพราะทุกหมู่บ้านจะนำรุปแบบ หรืออัตลักษณ์ เฉพาะถิ่นออกมาอวดโฉมนักท่องเที่ยวจนเป็นที่ประทับใจ มาแล้วอยากมาอีก ดังนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างยั่งยืน/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ