วางศิลาฤกษ์ซุ้มประดิษฐานองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

แชร์ข่าว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ซุ้มประดิษฐานองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมเป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียนเทศบาล 6 ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ