เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ

แชร์ข่าว

“นายกวันชัย” นำเทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำด้านท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่นด้านเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ พร้อมเผยรางวัลเป็นความภาคภูมิใจที่ทุกคนในเขตเทศบาลนครเชียงรายช่วยกัน

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ตัวแทนภาค ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย และโครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เข้ารับมอบรางวัล พระปกเกล้าทองคำ  ประจำปี 2561 จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานในพิธี ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาคัดเลือกให้เทศบาลนครเชียงรายเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่นด้านเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ จึงทำให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเทศบาลนครที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำอันทรงเกียรติจากสถาบันพระปกเกล้าครบทุกด้าน สำหรับพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นในการประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ 20

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าว่า รางวัลที่ได้รับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเทศบาลนครเชียงราย โดยเฉพาะประชาชนชาวเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครเชียงราย ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือ ในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี จนเป็นที่มาของรางวัลดังกล่าว

ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย จากนี้ต่อไปจะยังคงดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้สังคมเทศบาลนครเชียงราย เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทั้งตัวประชาชน และการขยายตัวของตัวเมืองเชียงรายในอนาคต”นายวันชัย กล่าว..


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ