รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

แชร์ข่าว

รัฐมนตรีอุตตม”ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพบปะชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ บ้านสันติคีรี  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น โดยเฉพาะขั้นตอนการผลิต การชิมชา อาหารจีนและอาหารชนเผ่า

 

เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพบปะชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ในช่วงวันที่29ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ตั้งอยู่ บ้านสันติคีรี  อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยมีนายสุวินัยต่อศิริสุขเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวนิสากรจึงเจริญธรรมรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายจุลพงษ์ทวีศรีนางเบญจมาภรณ์เอกฉัตรผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมนายณัฐพลรังสิตพลผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนายภานุวัฒน์ตริยางกูรศรีนายจารุพันธ์จารโยภาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ บ้านสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ดอยแม่สลอง) เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) เพื่อการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น โดยเฉพาะขั้นตอนการผลิต การชิมชา อาหารจีนและอาหารชนเผ่า ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายถึงปัจจุบัน โดยมีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ชาอู่หลง ชาเจียวกู่หลาน ชาแดง ชามะลิ ชาอัสสัม ฯลฯ ซึ่งบ้านสันติคีรี มีความต้องการพัฒนาด้านเครื่องจักรเพื่อทำชาเป็นรูปแบบเส้น การปรับปรุง packaging เงินทุนหมุนเวียน และการให้คำปรึกษาด้านการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหาร บริษัท ชา 101 จำกัด ผู้ผลิตผลิตชาแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้อบแห้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปครบวงจรต่อไป

/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ