เปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซ2 เพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง

แชร์ข่าว

เทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 2 วัดศรีบุญเรือง พร้อมลงนามความร่วมมือทุกภาคส่วนสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาผู้สูงอายุ เปลี่ยน ภาระให้เป็นพลัง

 

เมื่อวันที่28ตุลาคม 2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศเทศบาลนครเชียงราย ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 2 อยู่ภายในวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงาย โดยศูนย์แห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ มีบริการข้อมูลและสารสนเทศ นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ เพื่อสร้างกลไกการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การเรียนรู้ในผู้สูงอายุ มาเป็นแนวทางและปรับใช้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 2 วัดศรีบุญเรือง  ถือว่าเป็นการเปิดศูนย์ที่ 4 จากทั้งหมดที่สร้าง5ศูนย์ ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมทำข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ ๒ วัดศรีบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  เพื่อร่วมกันพัฒนาดูแลผู้สูงอายุ เป็นภาระให้เป็นพลัง

/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ