แม่ฟ้าหลวงคว้าที่1ริ้วขบวนศิลปะร่วมสมัยเพื่อเจียงฮายเกมส์

แชร์ข่าว

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดริ้วขบวนสุดสวยงาม ศิลปะร่วมสมัย ใช้ผ้าทอชาวเขาตกแต่งความสวยงาม และรวมชาติพันธุ์ชนเผ่า จนได้รับรางวัลที่1 รับมอบเงิน1ล้านบาท และหมูทิพย์ทองคำ

 

เมื่อวันที่28 ตุลาคม2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมกันจัดประกวดริ้วขบวนวัฒนธรรมร่วมสมัย และมอบรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46 เจียงฮายเกมส์ ที่บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองเชียงราย

ซึ่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ริ้วขบวน ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมหมูทิพย์ทองคำ และประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอดอยหลวง ได้รับเงินรางวัล 5 แสนบาท หมูทิพย์เงิน และประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอพาน ได้รับเงินรางวัล  3 แสนบาท พร้อมหมูทิพย์ทองแดง และประกาศเกียรติคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั้ง 18 อำเภอ และนักท่องเที่ยว ร่วม

การจัดริ้วขบวนแห่เริ่มจากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช ผ่านถนนบรรพปราการ สิ้นสุดที่บริเวณหอนาฬิการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติเจียงฮายเกมส์ ครั้งที่ 46 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติน้ำกกเกมส์ครั้งที่ 36 ซึ่งแต่ละอำเภอจัดริ้วขบวนอย่างสวยงาม อลังการ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานอย่างมาก


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ