วันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 118 ปี สมเด็จย่า

แชร์ข่าว

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ และถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 118 ปี

เมื่อวันที่21ตุลาคม2561 ม...ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วน พี่น้องประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เดินเฉลิมพระเกียรติ และถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 118 ปี ที่หน้าอาคารเอนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง โดยจัดขบวนเครื่องสักการะตามแบบประเพณีล้านนาจาก 18 อำเภอ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ทรงสร้างอาชีพให้กับชาวไทยภูเขาอย่างยั่งยืน

โดยพิธีเริ่มขึ้นด้วยขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะเดินทางขึ้นสู่โครงการพัฒนาดอยตุง จากนั้น ประธานในพิธีอ่านประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จบแล้ว ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ หลังจากนั้น กลุ่มพลังมวลชนร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด ต้นเทียนและต้นผึ้ง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตามลำดับหน่วยงานเป็นเสร็จสิ้นพิธี

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวถวายราชสดุดี ว่า ตลอดพระชนม์ชีพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ ทรงพระราชทานพระเมตตาต่อชนทุกชั้นทุกวัย โดยไม่แยกศาสนาและเชื้อชาติ ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกร รวมถึงผู้อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกล พระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย อีกทั้ง ทรงปลูกป่าบนดอยตุง และเสด็จทอดพระเนตรบริเวณดอยช้างมูบเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ ทรงสร้างสวนรุกขชาติ ปลูกต้นไม้น้อยใหญ่อันเป็นการชุบชีวิตต้นไม้ให้เป็นการเนรมิตป่าดอยตุง ทรงเป็นแรงบันดาลอันยิ่งใหญ่ของการระดมกำลังปลูกป่าทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงยกฐานะสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ด้วยโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง อันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ชนทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดิน เหล่าข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าขอน้อมเกล้าถวายความตั้งใจมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติภารกิจอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของแม่ฟ้าหลวงสืบไป

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ