รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯชมเทศบาลนครเชียงรายต้นแบบการท่องเที่ยว

แชร์ข่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชม เทศบาลนครเชียงราย ที่สามารถทำให้สถานีขนส่งเป็นแหล่งรวมการท่องเที่ยวแบบครบวงจรได้ ทั้ง การเดินทาง การรับข้อมูลการท่องเที่ยว และการจำหน่ายของที่ระลึก และยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางจาก อากาศสู่ทางบกได้

 

เมื่อวันที่ 19ตุลาคม2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (อาคารดาวน์ทาวน์) ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมและรายงานถึงการดำเนินการจัดตั้งอาคารดาวน์ทาวน์

ซึ่งศูนย์บริการการดังกล่าว มีการจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของสถานีให้เป็นสถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวร่วมในการรักษาความปลอดภัย ร้านของฝากของที่ระลึกของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย และอีกส่วนหนึ่งจัดให้เป็นสถานีขนส่งมวลชนในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเดินทางต่อไปยังอำเภอต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ศูนย์บริการดังกล่าวเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวเชียงราย มีการดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บริการข้อมูลการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ร้านอาหาร ที่พัก จำหน่ายสินค้า บริการอินเตอร์เน็ต เพราะการเดินทางในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่หลากหลาย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าโครงการสร้างศูน์บริการดังกล่าวของเทศบาลนครเชียงรายถือเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นมากกว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำทางทั่วไป แต่ยังเป็นศูนย์รองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนครบวงจร รวมถึงยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ นำเอาศิลปะ วัฒนธรรม มาผสมผสานอย่างลงตัว โดยที่สถานีตั้งอยู่กลางใจเมืองซึ่งถือเป็นหน้าตาของจังหวัดด้วย จึงถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากโดยเฉพาะในปัจจุบันหลังปรากฎการณ์ถ้ำหลวง ที่อำเภอแม่สาย ได้ทำให้คนทั่วโลกรู้จัก จังหวัดเชียงราย และต้องการจะเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก ยิ่งกำลังเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวหรือฤดูหนาวแล้วทำให้ศูนย์สามารถรองรับได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันยังมีศิลปินชาวเชียงรายให้การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและยังจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่46 เจียงฮายเกมส์ ซึ่ง จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพในวันที่18-28พฤศจิกายน2561จึงเชื่อว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวจะคึกคัก ล่าสุดตนยังได้ประสานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อขอให้มีการพิจารณาดำเนินการให้รถยนต์ที่จะเดินทางเข้าสู่ด่านพรมแดนของไทยสามารถเข้ามาได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้จากการจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (อาคารดาวน์ทาวน์) ของเทศบาลนครเชียงรายดังกล่าวตนจึงจะนำไปเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างโดยทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยงบประมาณประมาณ 80 ล้านบาท เป็นอาาคารสูง 4 ชั้น ปัจจุบันมีรถเมล์โดยสาร รถสองแถว กว่า 300 คันหมุนเวียนเข้าให้บริการผู้เดินทางตามเส้นทางต่างอำเภอของ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงรายยังมีโครงการ พัฒฒนาระบบขนส่งโดยใช้รถบัสหรือรถโค้ชด้วยงบประมาณจำนวน 18 ล้านบาท เข้ามาเชื่อมต่อการเดินทางในเขตเทศบาลนครเชียงรายเบื้องต้นจะเปิดให้บริการ 2 เส้นทาง คือในเขตเมืองเก่า และ จากศูนย์กลางการติดต่อประสานงานฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รวมทั้งเพื่อรองรับรถรางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงราย//////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ