“นายกวันชัย”ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น จาก สสส. ขณะที่การพัฒนาเขตเทศบาลนครเชียงรายยังเดินหน้าไม่หยุด

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่5 ตุลาคม2561 นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)  โดยพิธีจัดขึ้น ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น (Community Key Actors Summit: Reducing Health Risk Factors, Enhancing Health Reinforcing Factors)) วาระ: ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ

ซึ่ง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น มีนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นผู้มอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะที่การดำเนินการอื่น  ๆ ทางเทศบาลนครเชียงราย ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง กรม ต่างๆ ทั้ง กระทรวงพลังงาน,กรมปกครองส่วนท้องถิ่น,และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อปรับปรุงถนนเส้นทางในเขตเทศบาลนครเชียงราย  ประกอบด้วย

1. ถนนไตรรัตน์ถนนสนามบิน

2. ถนนเส้นป่างิ้ว

3. ถนนเด่นห้า

4. ถนนหนองบัว  ศรีทรายมูล

อย่างไรก็ตามการดำเนินการในการปรับปรุงพื้นผิวจราจร กำลังดำเนินการ บนถนนพหลโยธินสายใน ตั้งแต่สี่แยกแม่กรณ์ตลาดป่าก่อไทยใหญ่

/////

 

ขอบคุณภาพจาก

:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

:เทศบาลนครเชียงราย

 


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ