ราชกิจจานุเบกษาประกาศ  จำนวน “ส.ส.” เขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด….

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 19 .. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/073/T20.PDF

 


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ