สุดยอด..สองอาจารย์มหาวิทยาลัยโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ทำเครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติก…

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่24 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้อธิบายถึงขั้นตอนการทำงานของเครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติก ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงาน และการดำเนินการของเครื่องดังกล่าว

ผศ.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย บอกว่า ซึ่งหลักการทำงานคือ การคัดแยกขยะซึ่งเป็นพลาสติกทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกขาว พลาสติดขุ่น พลาสติดสี และถุงพลาสติก จากนั้นนำมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ก่อนนำเข้าเครื่องที่ได้สร้างขึ้นมาผสมกับสารตัวเร่งปฎิกิริยา  ซึ่งเป็นเครื่องขนาดเล็ก ที่มีความจุพลาสติกได้1กิโลกรัม จากนั้นปิดถังให้สนิท ก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องด้วยกระบวนการความร้อน และกลั่นเอาน้ำมันจากกระบวนการหล่อเย็น ภายใน  1.30 ชั่วโมง ก็จะได้ น้ำมันดีเซล 30ซีซี สามารถนำน้ำมันไปใช้กับ เครื่องเย็น ประเภทรถอีแต๋น และเครื่องยนต์ประเภทรอบเครื่องยนต์ต่ำ

ทั้งนี้เครื่องดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่องต้นแบบที่จะนำต่อยอดการลดการใช้ขยะภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมกากจากพลาสติกยังสามารถนำไปใช้ผสมกับการทำถนนได้อีกด้วยซึ่งได้มีการทดลองมาแล้ว

ปัจจุบัน เครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติก ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรย ผลิตขึ้นมา และอยู่ระหว่างการต่อยอดเพื่อให้สามารถผลิตน้ำมันจากพลาสติก ได้มากขึ้น ให้เพียงพอต่อการนำไปใช้ของชาวบ้าน เมื่อมีการคัดแยกขยะมาจากครัวเรือนแล้ว

อย่างไรก็ตามหน่วยงานใดมีความสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับทางมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อร่วมกันพัฒนาเครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ที่ โทร086-7284185 และ 085-5439775////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ