จัดปอยหลวงสูงวัยโชว์ผลงานจากผู้สูงอายุหลังเข้าเรียน8 หลักสูตร นำไปสู่“นครแห่งความสุข” ที่เทศบาลนครเชียงราย

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่23กันยายน2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสรุปผลและแสดงผลงานการฝึกศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมเริ่มตั้งแต่พิธีทางศาสนา ถวายไทยธรรมพระสงฆ์ 9 รูป

หลังจากนั้น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตเชียงราย พบปะนักศึกษาของมหาวิทลาลัยฯ ที่ได้จัดการนำเสนอผลงานหลังจากที่ได้เรียยมา ทั้ง8 สูตร พร้อมจัดการบรรยายของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ให้ทางรับทราบถึงการเรียนที่ผ่านมา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวของเทศบาลนครเชียงราย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นนครแห่งความสุข ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ทางเทศบาลนครเชียงราย ก็เล็งเห็นว่า หากทำให้บุคคลเหล่านี้มีความสุขได้ ก็จะให้การเริ่มต้นความสุขเกิดขึ้นในครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องการเรียน ยังสามารถทำให้ไม่เกิดความสุขกับผู้สูงวัยทุกคน เพราะเมื่อเรียนไปแล้วยังสามารถไปถ่ายทอดให้กับลูกหลานได้อีก

จุดนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่ทางเทศบาลนครเชียราย ต้องเดินหน้าทำให้ทุกวัยมีความสุขไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเมื่อทุกคนมีความสุขคำว่านครแห่งความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ จากการประเมินรุ่นการเรียนที่ผ่านมา 2รุ่น ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะทุกคนก็ยังสามารถมาถ่ายทอดเรื่อง ๆ ดีให้กับรุ่นน้องได้อีกในการเรียนแต่ละหลักสูตร

ทั้งนี้การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  ของการเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลงานและแสดงผลงานการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุ  ครั้งที่2 นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ ประธานคณะกรรมการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย  และผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย   พร้อมด้วยคณะกรรมการ และวิทยากร  นำนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม ทุกชั้นปี แสดงผลงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการนำผลงานของผู้สูงอายุที่ได้จัดทำขึ้นมาระหว่างการเรียน  ออกมาแสดงว่าถึงแม้จะเป็นผู้สูงอายุก็สามารถสร้างผลงานใหม่ให้เกิดขึ้นมาได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักศึกษาผู้สูงวัยทุกคน ได้นำผลงานออกมาแสดงได้อย่างเต็มที่ ทั้ง การบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน โดย หลักสูตรศิลปวัฒนธรรม วิชาดนตรีพื้นบ้าน ,การขับร้องเพลง  หลักสูตรสังคมและความสุขวิชารำวงมาตรฐาน ,การแสดงผลงานตามหลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสารวิชาภาษาจีน ,การแสดงผลงานตามหลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสารวิชาคอมพิวเตอร์ การแสดงผลงานตามหลักสูตรการท่องเทียว ,การแสดงผลงานตามหลักสูตรสังคมและความสุขวิชาลีลาศ และการแสดงผลงานตามหลักสูตรสังคมและความสุขวิชาไลน์แดนซ์

////////

หมายเหตุคำว่า ปอยหลวง งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของคนภาคเหนือ ซึ่งจัดเป็นประจำของทุกๆปี เพื่อเป็นการจัดฉลองที่ยิ่งใหญ่ของวัด คำว่าปอยมาจากคำว่าประเพณีหมายถึง งานฉลองรื่นเริง ส่วนคำว่าหลวงหมายถึงยิ่งใหญ่ดังนั้นคำว่าปอยหลวงจึงเป็นงานฉลองที่ยิ่งใหญ่หรืองานฉลองที่ใหญ่โต


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ