เชิดชูเด็กเก่งนครเชียงราย!!คว้าชัยแข่งทักษะที่ภูเก็ตอันดับ1ของประเทศ “นายกวันชัย” ย้ำสิ่งที่ยากกว่าแชมป์นั้นคือการรักษาแชมป์

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่19กันยายน2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบรางวัลและใบประกาศณียบัตรเชิดชูให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 นครภูเก็ตวิชาการ โดยการมอบใบประกาศณียบัตรเชิดชู จัดขึ้นที่หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงรายมี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 แห่ง ที่ได้เดินทางไปร่วมทำการแข่งขัน ซึ่การ ซึ่งผลการแข่งขันโดยรวมได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 

การแข่งขันครั้งนี้ ได้เข้าร่วมทำการแข่งขัน 34 รายการ ได้รับรางวัลทั้งหมด 24 รายการ แบ่งเป็น ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ 9 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5 รายการ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน  4  รายการ และรางวัลชมเชย 6 รายการ  ทั้งนี้การเดินทางไปแข่งขันนั้น มีนักเรียนและครูของเทศบาลนครเชียงราย จำนวน100คน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การมอบใบประกาศเชิดชูนักเรียนเก่งในวันนี้ ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ๆ มากขึ้น เพราะสามารถชนะในการแข่งขันมากที่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ทั้งนี้ก็ต้องขอชื่นชมครูผู้สอน ทุกคนที่ได้ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียน จนสามารถเอาชนะการแข่งขันได้ นั้นหมายความว่า การที่เทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการพัฒนาเรื่องการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านมา ไม่เสียเปล่าประโยชน์ สามารถวัดผลออกมาได้ในทางปฎิบัติจริง จึงทำให้ผู้บริหารระดับสูงมีความตั้งใจมากขึ้นที่จะเสริมความรู้ต่าง  ๆ เข้าไปในทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

และสิ่งหนึ่งที่อยากฝากถึง ครูนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทุกคนว่า ในปีนี้เราอาจได้ชนะเลิศการแข่งขันในภาพรวมระดับประเทศ แต่ในปีต่อ ๆ ไป เราจะสามารถรักษาแชมป์ได้อย่างไร ก็ต้องมีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเช่นกัน โจทย์นี้จึงเป็นแนวทางปฎิบัติให้ทางผู้บริหารโรงเรียนทั้ง8แห่งเช่นกัน รวมทั้งผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายทุกคนด้วยเพราะหากมีการพัฒนาและบริหารดี เชื่อว่า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จะได้รับการยอมรับจากทุก ๆ คน มากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแข่งขันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 10ประจำปี2561  “นครภูเก็ตวิชาการ” มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 7,569คน จาก 283 องค์กรปกครองท้องถิ่น จัดการแข่งขันระหว่างวันที่9-11 กันยายน2561 ที่ผ่านมา

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ