อุตสาหกรรมเชียงรายพัฒนาแหล่งรวมข้อมูลการค้าขายเพื่อนำร่องหยุดสิ้นค้าล้นตลาด และสามารถหาแหล่งตลาดได้ง่ายต่อผู้ผลิต

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่19กันยายน 2561 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงาน (Command Center) และนำร่องการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นางพิศนีย์ ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรมกรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมมีการจัดแสดงสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เช่น ชา กาแฟ ถั่วดาวอินคา ปลาแปรรูป ข้าว โดยขึ้นที่ ที่โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรม จ.เชียงราย

โดยนายสมบูรณ์ กล่าวว่า 4 จังหวัดภาคเหนือบน 2 มีจุดแข็งที่เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศและยังมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทำให้หลายจังหวัดเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออกจนสร้างรายได้เข้าประเทศปีละมูลค่ามหาศาล ภาคการผลิต การแปรรูปการตลาดและการบริหารจัดการสามารถเสริมสร้างจุดแข็งของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปทั้งระบบได้ จึงถือเป็นการดีอย่างยิ่งที่ได้มีโครงการนี้เพราะจะได้ส่งเสริมทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการผลิตจนถึงผู้บริโภคต่อไป

นางกฤษนันท์ กล่าวว่า ปัญหาของผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยที่ผ่านมาคือเรื่องความเสี่ยงของราคาตกต่ำ เพราะผู้ผลิต ผู้ซื้อผู้ขายและผู้บริโภคไม่มีข้อมูลตรงกันหรือเชื่อมโยงถึงกันไม่ได้ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่มีมานานแล้ว ดังนั้นโครงการฯ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือไทยแลนด์ ฟู้ด วัลเลย์ จึงได้บูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยจะมีการพัฒนาฐานข้อมูลการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่ทันสมัย ง่ายในการใช้เครื่องมือเข้าตรวจสอบสำหรับคนทั่วไปทั้งเกษตรกร ผู้ซื้อผู้ขายและผู้บริโภค เมื่อเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็จะทำให้ทราบว่าสินค้าชนิดผลิตและจำหน่ายอยู่ ณ จุดใด ผู้ต้องการซื้อเป็นใคร ต้องการสินค้าใด และจะติดต่อกันได้อย่างไร ตลาดใดให้ความต้องการสินค้าใด ผู้ผลผลิตก็มีแหล่งประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเอง ผู้บริโภคมีแหล่งที่จะไปหาซื้อได้โดยสะดวก ฯลฯ ทั้งหมดยังสามารถติดต่อเชื่อมโยงถึงกันได้โดยใช้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวด้วย

 

นางกฤษนันท์ กล่าวด้วยว่า ในขั้นต่อไปจะมีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้สามารถเชื่อมถึงกันได้ซึ่งก็จะกลายเป็นเครือข่ายทั้งของผู้ผลิต ผู้ค้า ฯลฯ ของภาคเหนืออย่างครบวงจรต่อไป ซึ่งก็จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด เช่น ลำไยซึ่งจะมีการปลูกกันมากในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาล้นตลาดก็จะทำให้ผู้ซื้อได้ทราบถึงแหล่งผลิตและจำหน่ายโดยสามารถติดต่อประสานงานเพื่อซื้อขายกันได้โดยตรงต่อไป ฯลฯ ทั้งนี้ทางหน่วยงานภาคเหนือจะเน้นให้การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวแต่จะไม่เข้าไปแทรกแซงกลไกของตลาดแต่อย่างใด โดยภาครัฐจะดูในเรื่องของราคากลางเพื่อให้เกิดการซื้อขายโดยไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

โครงการฯ จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของกลุ่มจังหวัดฯ โดยตั้งอยู่ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้ง 4 จังหวัดดังกล่าว และมารวมข้อมูลสู่ศูนย์ของสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงราย สามารถเข้าชมได้ที่  www.northenfoodvalley2.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นในมือถือระบบแอนดรอยด์ค้นหาคำว่า NFValley2 แล้วสมัครเป็นสมาชิกเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าถึงศูนย์รวมข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร รวมถึงกระดานซื้อขายของเว็ปไซต์ได้เลย ที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้นำร่องดำเนินการไปก่อนแล้วโดยมีระบบฐานข้อมูลที่ดีทำให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้นำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มระบบสมาชิกหรือเมมเบอร์เข้าไปด้วยนางกฤษนันท์ กล่าว

ด้านนายฉัตรชัย กล่าวว่า หากว่าระบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งจะมีการดำเนินการในขั้นต่อไปแล้วก็จะทำให้เกิดระบบตลาดที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาครวมได้ต่อไป////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ