27 กันยายน 2561 วันถวัลย์ ดัชนี

แชร์ข่าว

ข้อความจาก FB:ดอยธิเบศร์ ดัชนี แจ้วว่า…. ในวันที่ 27 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อ เราได้ริเริ่มจัดงานวันถวัลย์ ดัชนี ขึ้นมา เป็นปีที่ 3 แล้ว จุดประสงค์หลักของงานไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฉลิมฉลองหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแต่แท้จริงแล้วเป็นการจุดประกายและสร้างแรงกระเทือนเฟือนไหว เป็นแรงกระเพื่อม จากสายน้ำเล็กๆไปสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล เป็นน้ำมันตะเกียงที่ทำนุบำรุงแสงเพลิงแห่งวงการศิลปวัฒนธรรม เป็นแรงกำลังใจให้เพื่อนศิลปิน ได้สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พัฒนาผลงานของตนเองต่อไป

เพื่อให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมาได้ เราจะไปรวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผมต้องกราบขออภัยที่ผมไม่ได้ส่งจดหมายเชิญครบทุกคน แต่ขอเชิญด้วยหัวใจ ด้วยความเคารพ ด้วยความศรัทธา ด้วยความรักจากหัวใจดวงหนึ่งสัมผัสและส่งต่อกันไปยังอีกหัวใจดวงหนึ่ง ด้วยกระแสธารแห่งความรักที่เรามีให้ต่อวงการศิลปของไทย เราทุกคนจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน มั่นคงต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

แล้วพบกันที่เชียงรายนะครับ
ดอยธิเบศร์ ดัชนี

 


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ