เทศบาลนครเชียงรายพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาจีนให้กับสถานศึกษาในสังกัด หลังโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลเข้าพบ “นายกวันชัย” การแลกเปลี่ยนศึกษาทั้ง 2 เมือง

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่18กันยายน2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 แห่ง ให้การต้อนรับ Mr.Zhang Qiwen เลขาธิการโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมคณะ รวม 5 ท่าน ที่โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้า

โดยการเดินทางมาของ Mr.Zhang Qiwen เลขาธิการโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมคณะ เนื่องด้วยมีการประสานความร่วมมืออันดีในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล กับเทศบาลนครเชียงราย ด้วยดีมาตลอด ดังนั้น เพื่อที่กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และพัฒนาความร่วมมือการศึกษาซึ่งกันและกัน ทางโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล จึงได้เดินทางมามาเยี่ยมเยียนการดำเนินการของเทศบาลนครเชียงราย ในการเรียนการสอนเรื่องภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน

Mr.Zhang Qiwen เลขาธิการโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ก็พื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ในการพัฒนาการศึกษาทั้ง 2 ฝ่าย ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น  และเป็นการเพิ่มเติมว่า ทางโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล จะสามารถสอดแทรกเรื่องความรู้พิเศษใดให้กับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้อีก ซึ่งยอมรับว่า การพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายที่มีให้กับเด็ก ๆ นั้นดีอยู่แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มโครงการดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเฉพาะการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การที่ทางโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล เดินทางมาครั้งนี้ ถือว่า ทางประเทศจีน ได้ให้ความสำคัญการสอน หรือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายอย่างมาก โดยที่ผ่านมาทางเทศบาลนครเชียงรายก็ได้มีหลักสูตรการสอนภาษาจีนอยู่แล้ว และเมื่อทางโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ก็จะทำให้ทางเทศบาลนครเชียงราย นำไปพัฒนาต่อยอดเรื่องการศึกษาให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้นได้อีก

/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ