เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดงาน “ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา” ที่แม่สาย

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่5กันยายน 2561 นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันเปิดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ที่หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และที่โรงเรียนวัดบ้านถ้ำวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดโดยศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และภายใต้กรอบแนวคิดวิชาการก้าวหน้า ศิลปะก้าวไกล หัตถกรรมล้ำสมัย เด็กไทยพัฒนาอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรมด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค และระดับชาติ กิจกรรม เช่นการประกวดเต้นรำประกอบเพลงย้อนยุคสมัยจอมพล ป. การประกวดโครงงานการประกวดวาดภาพระบายสีและการประกวดแกะสลักผลไม้เย็บปักทักร้อยเป็นต้น

ซึ่งมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในด้านต่างๆ จำนวน 238 กิจกรรม จากโรงเรียนสังกัดมัธยมร่วมแข่งขันจำนวน 77 โรงเรียน มีนักเรียน และคณะครูผู้ฝึกสอน คณะกรรมการตัดสิน จำนวนกว่า 2,700 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561

///


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ