เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซน4…สร้างกิจกรรมให้ผู้สูงวัยไม่เจ็บป่วย..

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่4กันยายน2561 พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 4 ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข ที่ อาคารบำเพ็ญบุญอุทิศ ศาลาวัดดอยพระบาท เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านเข้าร่วม พิธีจัดให้การแสดงประเพณีพื้นบ้าน เช่น ฟ้อนก้าปั่นก๋อง ดนตรีพื้นเมือง ตีกลองปู่จา  และมีการจัดตลาดนัดชุมชน จาก5ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมผู้สูงอายุ เช่น สมุนไพร จักรสาน แกะสลักผลไม้ การดูแลสุขภาพ  เพื่อบริการประชาชนและผู้สูงวัยตลอดทั้งวัน ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงรายได้ทะยอยเปิดศูนย์ในลักษณะเดียกวันมาแล้วหลายแห่งกระจายตามจุดต่างๆ ให้ครอบคลุมในพื้นที่64ชุมชน

+++ชมคลิปเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ++++

 

พร้อมกันนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้นำศูนย์ พระครูสาทร วรธรรม เจ้าคณะตำบลรอบเวียง เจ้าอาวาสวัดดอยพระบาท และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์ดังกล่าวตามโครงการต่อไป ทั้งนี้ทางศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 4 ดังกล่าว ถือว่าเป็นศูนย์ล่าสุด ที่ผ่านมาได้ทะยอยเปิดตามจุดต่างๆ ทั่วเทศบาลนครเชียงรายสำหรับที่ชุมชนดอยพระบาทดังกล่าวจะใช้ศาลาดังกล่าวเป็นศูนย์ในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

นายวันชัย กล่าวว่า ในปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และชุมชนท้องถิ่นที่เข็มแข็งมาทำการพัฒนา เพราะสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศไทยมีประชากรรวม 66.13 ล้านบาท พบว่าเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 11.50 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 17.39 สำหรับเทศบาลนครเชียรายมีประชากรรวมกันทั้งหมด 75,468 คน ปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่จำนวน 12,638 คน คิดเป็นร้อยละ 17 

+++ฟังเสียงสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ++++

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวอีกว่า ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในการดูแลด้วยการจัดทำโครงการดังกล่าวโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มูลนิธิไจก้า โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ ชุมชนทั้ง 64 ชุมชน ฯลฯ โดยแบ่งพื้นที่ทำงานเป็น 5 โซน แต่ละโซนจะมีศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวอยู่เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการ โดยมีการทำกิจกรรมหลากหลายทั้งด้านข้อมูล ระบบสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ ฯลฯ เพื่อการมีส่วนร่วมในชุมชนและเพื่อผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน.

///


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ