มหาลัยแม่ฟ้าหลวงถอดบทเรียนถ้ำหลวงให้ศึกษาและถ่ายทอดเป็นแบบเรียน

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่27สิงหาคม2561 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด การสรุปบทเรียนจากทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง ถึงปัญหาภัยพิบัติ  : ชาวเชียงรายเรียนรู้อะไร? ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคารอีพาร์คมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม รวมทั้งมี นายชิเกกิมิยาเกะตัวแทนจากมูลนิธิไจกาประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วม

กิจกรรมมีการจัดอภิปรายโดยผู้เกี่ยวข้อง การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และสรุปเนื้อหาถึงเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีมหมูป่าอาคาเดมีจำนวน 13 คนที่ผ่านมาเป็นที่สนใจของผู้คนทั้งโลกขณะที่พื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งที่มีภัยธรรมชาติทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมดินโคลนถล่มดังน้นจึงเป็นที่สถาบันการศึกษาในพื้นที่จะได้ร่วมกันศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และจัดทำเป็นบทเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จึงระดมนักวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนาเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  และผู้ที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการช่วยเหลือดังกล่าวเข้าร่วม และหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็จะได้นำบทเรียนที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อไป

//////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ