Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดต้องสะอาด…

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่26สิงหาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 37  พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล 1 ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นผู้ประกอบการค้า ให้มีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดร่วมกัน ประกอบกับการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการค้า เป็นส่วนหนึ่งของตลาด ณ ตลาดสดเทศบาล 1 นครเชียงราย  .เชียงราย

 

 

 


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ