“นายกวันชัย”รับโล่เกียรติคุณผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่26สิงหาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เดินทางเข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมกลุ่มข้าราชการดีเด่นจากนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชมในครั้งนี้   ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ