สุดยอดกาแฟโลก-แข่งชงชา …เชิญทุกท่านชิมชาและกาแฟที่เป็นสุดยอดกาแฟระดับโลก ที่เซ็นทรัลเชียงราย

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 24 ..2561 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Chiangrai Coffee&Tea Festival 2018 เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟที่ลานทะเลหมอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โดยมี นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในงาน “Chiangrai Coffee&Tea Festival 2018 เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟมีการประกวดสารกาแฟอาราบิก้าระดับประเทศ และการแข่งขันชาไทย รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นิทรรศการองค์ความรู้ด้านแหล่งปลูกกาแฟ กิจกรรมการสาธิตการชงกาแฟรูปแบบต่างๆ การชิมชาและกาแฟที่เป็นสุดยอดกาแฟระดับโลกจาก 5 แหล่งปลูกในแนว Bean Belt

นอกจากนี้มีการจัดแสดงและให้ชิมกาแฟระดับโลกจากหลายประเทศ ทั้ง อินโดนีเซีย ปานามา เคยา แทนซาเนีย ฯลฯ ชิมกาแฟเกอิชา กาแฟดอยช้างและชาคุณภาพจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดที่ จังหวัดเชียงราย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟและชา ฯลฯ ซึ่งงานจะจัดถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2561

นายพรศักดิ์ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดตลาดสินค้ากาแฟและชาให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเดินทางไปเยือนเชียงรายเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมหลักคือการเน้นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมศักยภาพผลผลิตจากเชียงรายซึ่งในปัจจุบันถือเป็นแหล่งปลูกพืชทั้ง 2 ชนิดที่สำคัญของประเทศไทย

โดยมีการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้ารวมกันกว่า 38,000 ไร่ ซึ่งมากที่สุดในประเทศ ให้ผลผลิตปีละกว่า 4,335 ตัน และยังมีการปลูกชารวมกันประมาณ 53,436 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 32,010 ตัน จึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนรวมถึงช่วยรักษาผืนป่าและช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเชียงรายด้วย

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ