สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่24สิงหาคม2561 เวลา 9.20 . สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับฟังบรรยายสถานการณ์อุทกภัยจากนายอำเภอแม่จัน และได้เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอแม่จัน มอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,400 ชุดและพระราชทานอาหารแก่ราษฎรผู้ประสบภัย

จากนั้นเวลา 11.00 . นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เกิด เหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากอันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนเบบินคา ส่งผลให้จังหวัดเชียงราย มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางพื้นที่ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 12 อำเภอ 59 ตำบล 391 หมู่บ้าน 4,922 ครัวเรือน

โดยทางจังหวัดเชียงรายได้มีการให้ความช่วยเหลือ และได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการอพยพประชาชน การแจกจ่ายน้ำดื่ม การสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และทำความสะอาด บ้านเรือนราษฎร ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

ในโอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ทราบ ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ