ชื่นใจ..คนไทยรู้ กฎหมาย..สร้างการรับรู้กฎหมายเเละกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนเเละหน่วยงานของรัฐ

แชร์ข่าว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม รถให้ความรู้เคลื่อนที่ ( Trainsit Advertising )สร้างการรับรู้กฎหมายเเละกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนเเละหน่วยงานของรัฐในหัวข้อ “ชื่นใจ..คนไทยรู้ กฎหมาย”
ในวันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอนาฬิกาเก่าตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย

เวลา 16.00 – 19.00 น. ชมการแสดงสาระบันเทิงเเละร่วมสนุกสนานกับนิทรรศการ และมีคุณยิ่งยง ยอดบัวงาม นักร้อง/นักแสดงเข้าร่วมกิจกรรม ณ ตลาดนัดบ้านดู่เมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ