พ่อเมืองเชียงรายนำทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่12สิงหาคม2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 87 รูป รับบิณฑบาต ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลังจากนั้นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่นของจังหวัดเชียงราย รวม 7 คน

 

 

ซึ่งจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแม่ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 2 ราย ได้เดินทางไปรับประกาศเกียรติบัตร ที่โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร / แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. นางจันทร์คำ ลือใจ 2. นางศุภลักษณ์ ศิวพิทักษ์สวัสดิ์ 3. นางวันทนา อินสุวรรณ 4. นางสุภาพร จันทาพูน 5. นางกัลยา ชัยยะ และ 6. นางอารีย์ นาระต๊ะ /และแม่ผู้มีความมานะอดทน ขยัน หมั่นเพียร คือ 1. นางวิลัย เบิกบาน เพื่อเป็นการเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อีกด้วย

 

/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ