เทศบาลนครเชียงราย “Big Cleaning Day  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

แชร์ข่าว

เมื่อเวลา 09.09 . วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาฯณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยนำผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เช่น ลานอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช หอนาฬิกาเชียงราย สวนตุงและโคมนครเชียงราย ฯลฯ.

//


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ