ยึดไม้ประดู่ตรวจสอบที่ท่าเรือก่อนถูกส่งไปยังจีนหาต้นตอที่มา

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่7สิงหาคม2561 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ แเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงแสน เข้าตรวจสอบไม้ประดู่ที่บรรทุกมากับรถเทเลอร์ 5 คัน จำนวน134ท่อน ปริมาตร 142.71 ลูกบาศก์เมตร ที่กองไว้ในบริเวณลานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน  ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนซึ่งถูกเตรียมไว้เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน

ทั้งนี้มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แสดงตัวเป็นเจ้าของไม้ นำเอกสารที่ระบุว่าเป็นไม้ประดู่ ซึ่งตัดในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่เก็บไว้ที่ จังหวัดหนองคาย มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่ขออายัดไว้ตรวจสอบ เนื่องจากมีประเด็นข้อสงสัยว่าไม้ประดู่ที่ปลูกในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็นไม้ที่ตัดจากสวนป่า  สามารถส่งออกได้ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ 

ภายหลังการตรวจสอบ เบื้องต้น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 แจ้งว่า ไม้ที่สามารถส่งออกได้ มี 2 ประเภทคือไม้สนและไม้จากสวนป่า ซึ่งไม้ที่จะส่งออกได้ต้องมีใบรับรองจากกรมป่าไม้  และใบรับรองของกระทรวงพาณิชย์ว่าอนุญาตให้ส่งออกได้ผู้ประกอบการจึงจะสามารถทำพิธีการทางศุลกากรได้

จากการตรวจสอบเอกสารไม้ประดู่134ท่อนพบว่า ตัดมาจากตอไม้ในโฉนดที่ดิน6แปลง อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์4แปลง และอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์2แปลง ตรวจสอบเนื้อไม้พบว่าไม้ประดู่ 134 ท่อน ตัดมาจากตอไม้39ตอ แต่เจ้าหน้าที่พบเพียง12ตอ จึงต้องอายัดไว้ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อไม้ได้ตรวจพิสูจน์เสียก่อน ว่าไม้ท่อนไหนตัดมาจากตอไหน โดยจะตรวจสอบไปถึงต้นทางของแปลงโฉนดที่ดินที่ถูกอ้างว่าไม้ได้ถูกตัดมา

/////////////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ