ราชภัฏเชียงรายส่งเสริมการเรียนรู้คณะเยาวชนเชียงราย และมณฑลยูนนาน

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่2สิงหาคม2561 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับคณะรองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พัน จิ่น (Pan Jin)และรองเลขาธิการสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศมณฑลยูนนาน ที่ภายในหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในโอกาสจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเยาวชนจังหวัดเชียงราย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้หัวข้อความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และประเทศไทย 4.0″  โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะบดี อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศไทยและจีนอีกด้วย

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย และมณฑลยูนนานได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ตั้งแต่ปี พ.. 2543เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างทั้งสองเมืองนับระยะเวลาความสัมพันธ์ยาวนานมากกว่า 18 ปี โดยได้บรรจุให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ในแผนงานที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและทางจังหวัดเชียงรายก็ได้พัฒนาแผนงานกิจกรรมดังกล่าวให้ดำเนิน การต่อเนื่องในระยะยาว โดยได้มีการแสวงหาความร่วมมือรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศและจีน เช่น นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และนโยบายประเทศ 4.0 ต่อไป

//////////////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ