ทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเมืองเชียงราย พร้อมด้วย นายอรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

โดยในปีนี้ทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ เยาวชน จังหวัดเชียงราย มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี 4 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัด รวม 20 ทุน มูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

น้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณครูแนะแนวที่โรงเรียนของตนเอง หรือโทร. 02 242 4499 และอีกหนึ่งช่องทางคือ https://m.facebook.com/singhaparkchiangraiyouthclub/

#ทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย
#SinghaparkChiangraiScholarship


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ