เทศบาลนครเชียงราย ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

แชร์ข่าว

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับส่วนราชการ เอกชนและประชาชน จัดทำโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติแลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สามเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดทำโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่ 66 พรรษา โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย คณะครูและนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงรายและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวนกว่า 300 คนร่วมกันปลูกต้นไม้ บนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน กลางลำน้ำกก จำนวน 500 ต้น เป็นการเพิ่มต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางธรรมชาติให้แก่ที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล


สำหรับต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องนี้เทศบาลนครเชียงรายมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมเขตเทศบาลนครเชียงรายให้ครบ 2,000 ต้นภายในเดือนกรกฎาคม 2561 และได้รับการสนับสนุนต้นกล้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประกอบไปด้วยต้นรวงผึ้ง ต้นพยุง ต้นสักทอง ต้นยางนา


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ