110 ปี สามัคคี ร้อยใจวิ่งมินิมาราธอนเพื่อแม่

แชร์ข่าว

ติดตามรายละเอียดและสมัครวิ่งได้ที่..http://data.samakkhi.ac.th/marathon/

กำหนดการรับสมัคร

        วันที่ 10 กรกฎาคม พ..2561 : เปิดรับสมัครทุกระยะ

        วันที่ 10 สิงหาคม พ..2561 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม

ค่าสมัคร

       ประเภทบุคคลภายนอก

              ระยะ

              1. มินิมาราธอน Mini Marathon (10km) 399 บาท

              2. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk & Fun Run (5km) 299 บาท

       ประเภทบุคคลภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

           ค่าสมัคร 259 บาท (ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก)

       ประเภทครอบครัว 3 คน (พ่อ แม่ ลูก) ครอบครัวทั่วไป

           เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk & Fun Run (5km) ค่าสมัคร 999 บาท

ค่าสมัครครอบคลุมถึง

       1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง

       2. เหรียญที่ระลึกจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด

       3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.และจุดเส้นชัย

กติกาการสมัคร

       1. สมัครผ่าน เว็บของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม    สมัครวิ่ง

          (ระบบออนไลน์จะเปิดตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561) 

       2. ผู้สมัครวิ่งสามารถสมัครล่วงหน้าและชำระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชี “๑๑๐ ปี สามัคคี มินิมาราธอน

          ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงราย บัญชีเลขที่ : 504-0-99322-6   โดยระบุชื่อสกุล ของผู้สมัครวิ่งให้ชัดเจน เพื่อการตรวจสอบและลงทะเบียน 

       3. ยืนยันการสมัคร โดยเเจ้งชื่อสกุล , เบอร์โทร , ประเภทการวิ่ง, ช่วงอายุที่สมัคร

          วันเวลาที่โอนเงิน , ไซส์เสื้อและสลิปการโอนเงิน

          ** หลังจากแจ้งการโอนเงินแล้ว ทางโรงเรียนจะทำการตรวจสอบว่ามีจำนวนเงินและเวลาตรงตามหลักฐานที่แจ้งโอนมา 

          ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1-2 วันทำการ และจะทำการอัพเดทสถานะเพื่อให้พิมพ์ใบสมัคร ** 

       4. โปรดนำใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินตัวจริงมาแสดงในวันรับเสื้อและเบอร์วิ่ง วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 

          ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

       5. การรับสมัครด้วยตัวเองที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

          (วันจันทร์วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 .)

          หมายเหตุ

          วันเสาร์อาทิตย์ รับสมัครที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

          .เมือง .เชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 .

       6. สมัครหน้างาน ณ จุดวิ่ง เวลา 04.30 . เป็นต้นไป 

       7. ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

       1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ถ้าอายุต่ำกว่า 12ปี สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล

       2. เปิดรับทุกสัญชาติ


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ