มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รำลึกถึงสมเด็จย่า “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง”

แชร์ข่าว

18 ..61 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดงานกรองผกาบูชาพระคุณหรืองานไหว้สาแม่ฟ้าหลวงเพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการจัดงาน โดยมีหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมถวายสักการะโดยในปีนี้ได้มีศิลปิน อาทิ อาจารย์สกุล  อิทธิกุล ศิลปินผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมดอกไม้ไทยร่วมสมัย นายศักดิ์ชัย  กายนักจัดดอกไม้ระดับประเทศมาร่วมจัดตกแต่งขันดอกพานพุ่มดอกไม้อย่างล้านนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านต่างๆทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขศิลปวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดงานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะและเป็นปีแรกที่ได้จัดนิทรรศการเครื่องสักการะอย่างล้านนา ร่วมกับงานพิธีถวายขันดอก โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจัดพานพุ่มดอกไม้สักการะ เพื่อสืบสานงานศิลปะเฉพาะถิ่นเอาไว้เป็นมรดกแก่ชาติและชนรุ่นหลัง สำหรับในปีนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที 20 กรกฎาคมนี้


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ