ศาลยกฟ้องคดีไฟไหม้บ้านพักเด็ก17ศพเวียงป่าเป้า

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่17กรกฎาคม2561 นายจารุเกียรติ ผาด่าน บิดาของ ด..นรินทิพย์ ผาด่าน อายุ 8 ปีและ นายวิสุทธิ์ แซ่จาง บิดาของ บอดาของ ด..สุวิรา แซ่จาง อายุ 7 ปี  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตรวม17ราย จากเหตุการณ์ ไฟไหม้หอพักโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา หมู่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนั้นมีเด็กเสียชีวิต17ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 ..2559 ได้เดินทางมารับฟังคำพิพากษา ที่ศาลจังหวัดเชียงราย หลังจากที่ได้ให้ทนายความ โจทย์ยื่นฟ้องนางสมศรี สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ก่อสร้างและประธานมูลนิธิพันธกิจสุขสันต์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) และพวกในคดีทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและประมาท

ภาพเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้ ถ่ายเมื่อ 22 พฤษภาคม2559

ซึ่งศาลได้พิพากษาโดยมีเนื้อหาโดยย่อว่านายสุรเกียรติและนายวิสุทธิ์เป็นบิดาของเด็กหญิงทั้ง 2 คนที่เสียชีวิตได้ยื่นฟ้องเจ้าของบ้านพักเด็กดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น มีทางขึ้นลงทางเดียว ไม่มีบันไดหนีไฟ ฯลฯ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ทำให้บุตรของทั้งคู่ถึงแก่ความตาย ดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องวินิจฉัยคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 ที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และกฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้ ถ่ายเมื่อ 22 พฤษภาคม2559

ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารบ้านพักดังกล่าวสร้างขึ้นก่อนจะมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารประกาศบังคับใช้เมื่อปี 2522 ส่วนกรณีกฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ระบุถึงรายละเอียดของช่องทางภายในอาคารในการนำสืบก็ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดให้พิจารณาได้ ขณะที่เจ้าของบ้านพักได้ขออนุญาตเปิดใช้ดำเนินการอย่างถูกต้องมาแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ได้แจ้งสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ว่าอาจเกิดจากขั้วหลอดไฟหลอมละลายซึ่งมาจากหลายสาเหตุ จำเลยยังได้ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อปี 2552 และภาพอุปกรณ์ดับเพลิงที่บ้านพักด้วย ศาลจึงพิพากษาให้ยกฟ้องและหากโจทย์ประสงค์จะอุทธรณ์คดีต่อก็สามารถทำได้ต่อไป

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ