ส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงรายประจำปี2561

แชร์ข่าว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงรายประจำปี2561 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้าง  เพิ่มพูนความรู้การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ