สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร

แชร์ข่าว

วันที่ 25 มิ.. 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาล2  เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร เช่น สารกันรา สารฟอกขาว บอร์แรกส์ สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ สารเร่งเนื้อแดง ยาฆ่าแมลงในผัก ฟอร์มาลีนในอาหารทะเล พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยผ่านเสียงตามสายให้พ่อค้าแม่ค้าประประชาชนในตลาด


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ