ทดลองระบบการใช้อุปกรณ์สายรัดข้อมืออัจฉริยะและวงจรปุ่มกดช่วยเหลือไร้สายในบ้าน

แชร์ข่าว

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการประชุมร่วมกับนายแพทย์อุกฤษ มีสินทางกูร กรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉลินแห่งชาติ และเครือข่ายการทำงาน เพื่อติดตาม ผลทดลองระบบการใช้อุปกรณ์สายรัดข้อมืออัจฉริยะและวงจรปุ่มกดช่วยเหลือไร้สายในบ้าน  รวมถึงการวางแผนในการจัดวางระบบติดตามและแจ้งเตือนสุขภาพผู้สูงอายุ ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 เครื่องให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านหรือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และวิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพาตามโครงการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ Smart living(การดูแลความเป็นอยู่อย่างอัจฉริยะ) ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย

 


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ