สมบัติทัวร์ช่วยขนส่งสับปะรด”ฟรี”ไปขายเมืองกรุง

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่23มิถุนายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับการประสานจากบริษัทสมบัติทัวร์ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนางและ และรถทัวร์โดยสารทุกคันจะจอดที่อู่แห่งนี้ ได้แจ้งว่าขณะนี้ทางบริษัทสมบัติทัวร์ จะขอเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแล นางแล เนื่องจากเห็นว่าราคาสับปะรดตกต่ำ ด้วยการรับขนส่งสับปะรดฟรี จากต้นทางไปจังหวัดเชียงราย ไปยังกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนนี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายของการขนส่งของชาวสวนเพื่อนำไปขายต่อที่กรุงเทพมหานครลงได้ ซึ่งเกษตรกรก็จะสามารถระบายสับปะรดออกสู่ตลาดได้โดยลดการจ่ายค่าขนส่งลงไปได้มาก

นายนวย แสงแก้ว ผู้จัดการบริษัทสมบัติทัวร์ จังหวัดเชียงราย บอกว่า รถทัวร์คันหนึ่งจะสามารถบรรทุกสับปะรดได้ประมาณ100-200กิโลกรัม ซึ่งมีรถมากกว่า50คัน ในการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครทุกวัน จึงได้นำจุดนี้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร ในการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและยังสามารถกระจายสับปะรดออกไปสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เพราะเมื่อรถทัวร์ไปถึงสถานีที่กรุงเทพ ก็จะมีรถมารับสับปะรดอีกทอดหนึ่ง เพื่อไปขายในกรุงเทพ หรือกระจายต่อไปยังตลาดต่าง ๆ โดยจะช่วยเกษตรกรไปจนกว่า สับปะรดจะหมดฤดูกาล

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ