ร่วมปลูกป่า “จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ”สร้างป่าสร้างรายได้

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปลูกป่า ในกิจกรรม  จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ” ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับวัดพุทธอุทยาน,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2เชียงราย,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย ,ส่วนราชการภาคเอกชนและประชนได้ร่วมกันปลูกป่าครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 300 ไร่ เพื่อเป็นการรักษาป่าต้นน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ