พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ สู่นครแห่งความสุข ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 3

แชร์ข่าว

วันที่13มิถุนายน 2561   นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแกนนำตามโครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ สู่นครแห่งความสุข ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 3  เพื่อบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง เทศบาลฯ วัด ชุมชนและสถาบันการศึกษา   ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงรายในทุกๆด้าน เพื่อก้าวสู่นครเชียงราย นครแห่งความสุข      ณ ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนดอยสะเก็น 

 

 

 


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ