ซิมโฟนี สร้างโรงเรียนดนตรีเด็กยากไร้

แชร์ข่าว

วันที่ 17 .. ที่อาคารแก้ว ไร่แม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สโมสรโรตารี่เชียงรายเหนือ สมาคมนอร์ตเทิร์น ซิมโฟนี ออเกรสตรา และมูลนิธิสันติสุขแม่สรวย ได้ร่วมกันจัดการแสดงดนตรี ไลฟ์ มิวสิค โดยวง Thailand International Symphony Orchestra และวง Northern Hilltribe String Orchestra ขึ้น โดยในมีหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโดยนายพัฒนา สิทธิสมบัติ นายกสมาคมผู้ก่อตั้งโรตารี่เชียงรายเหนือ นำผู้ที่เกี่ยวข้องและนักดนตรีจากกรมศิลปากรและนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์จากมูลนิธิสันติสุขแม่สรวย ทำการแสดงดนตรี ทำการแสดงดนตรีท่ามกลางบรรยากาศและอาคารที่งดงามของไร่แม่ฟ้าหลวง

นายพัฒนา กล่าวว่าที่ผ่านมาโรตารี่เชียงรายเหนือได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปลูกข้าว 1 ไร่ 1 แสนที่ อ.แม่ลาว โครงการน้ำอ้อยออแกนิกส์ อ.เวียงเชียงรุ้ง ฯลฯ ล่าสุดได้ทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสันติสุขแม่สรวยแล้วพบว่านักเรียนภายในมูลนิธิซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีฐานะยากจน ยากไร้ พ่อแม่กำพร้า ฯลฯ ต้องกินอยู่ภายในการดูแลของมูลนิธิแต่มีความสามารถด้านการกีฬารวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากวงดนตรี Thailand International Symphony Orchestra ของกรมศิลปากร แต่กลับยังไม่มีอาคารสถานที่สำหรับฝึกซ้อมดนตรีดังกล่าวเลย ดังนั้นจึงได้ร่วมกับฝ่ายต่างๆ จัดการแสดงดนตรี ไลฟ์ มิวสิค ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมจัดหารายได้สำหรับสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมโดยมีดนตรีเป็นสิ่งสร้างความสามัคคี พัฒนาจิตใจและความสามารถของพวกเขาได้ต่อไป

นายพัฒนา กล่าวอีกว่า จ.เชียงราย เป็นเมืองศิลปะโดยมีศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานมากมายทั้งด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรม และล่าสุดเราพบว่ายังเป็นเมืองศิลปะอีกแขนงหนึ่งด้วยซึ่งนั่นก็คือดนตรีโดยเด็กๆ เหล่านี้สามารถเล่นดนตรีเป็นวง Symphony Orchestra ได้อย่างไพเราะด้วย

การแสดงดนโดยทั้ง 2 วง มีการแจ้งต่อผู้เข้ารับฟังดนตรีว่ามูลนิธิสันติสุขแม่สรวยก่อตั้งขึ้นโดยมิชชันนารีชาวเกาหลี ที่เข้าไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในพื้นที่และได้ให้การช่วยเหลือเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันมีการสร้างเป็นที่พักและให้การศึกษาบนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ พื้นที่ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย กระทั่งเมื่อประมาณ 1 ปีก่อนได้รับการอนุเคราะห์สอนดนตรีโดยวง Symphony Orchestra กระทั่งพบความสามารถว่าสามารถเล่นดนตรีภายใต้วงใหญ่ดังกล่าวได้อย่างไพเราะด้วย

จากนั้นภายในงานมีการจัดแสดงดนตรีเริ่มต้นจากการจากวงของเด็กๆ ที่มูลนิธิสันติสุขแม่สรวยในบทเพลงพระราชนิพันธ์ในรัชกาลที่ 9 อันดับที่ 19 ชื่อเพลงลมหนาวและเพลงอื่นๆ ก่อนที่วง ดนตรี Thailand International Symphony Orchestra  จะขึ้นบรรเลงบทเพลงต่างๆ ได้อย่างไพเราะตลอดทั้งคืนดังกล่าว.

///


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ