จิตอาสาเทศบาลนครเชียงรายตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณา

แชร์ข่าว

วันที่ 5  มิถุนายน 2561     นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ได้มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาลจำนวน 70 นายพร้อมทั้งผู้นำชุมชนและจิตอาสาในเขตเทศบาลนครเชียงรายอีกจำนวนกว่า 100 คน ไปเข้ารับการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการจากภาคประชาชนและราชการทุกส่วน  ที่จัดโดยมณฑลทหารบกที่ 37 และจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.37 จังหวัดเชียงราย     ก่อนที่ในช่วงเวลา13.00 .ของวันเดียวกันได้นำผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจและทุกภาคส่วน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการขุดลอกและพัฒนาร่องน้ำด้านหลังวัดศรีทรายมูล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ