ทุ่มงบ 2 พันล้านเปิดตลาดผักผลไม้แห่งใหม่ พื้นที่ 160 ไร่ พร้อมประกวดตั้งชื่อใหม่

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่7มิถุนายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางตลาดศรีเมืองได้มีการทุ่มงบ 2 พันล้านบาท เพื่อเปิดตลาดกลางค้าส่งผักผลไม้แห่งใหม่ พื้นที่ 160 ไร่ ที่จังหวัดเชียงราย ตั้งเป้าเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มุ่งหวังให้เชียงรายเป็นประตูสู่อาเซียน นำเข้าส่งออกไป จีน ลาว และ เมียนมา มั่นใจสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือให้คึกคัก การันตีคุณภาพสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง ราคายุติธรรม พร้อมเชิญชวนร่วมตั้งชื่อตลาดใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2 หมื่นบาท

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้บริหารตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า ภายในปี 2562 ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรีจะเปิดศูนย์กระจายสินค้าเกษตร ผัก และผลไม้  สาขาที่ 2 ที่จังหวัดเชียงราย บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ เนื้อที่ 160 ไร่ แบ่งเป็นอาคารผักและผลไม้รวมประมาณ 50,000 ตรม. อาคารค้าปลีกประมาณ 6,000 ตรม. อาคารพาณิชย์และอาคารอเนกประสงค์ประมาณ 20,000 ตรม. ลานนานาชาติและลานค้าส่งสินค้าทะเลรวมประมาณ 20,000 ตรม. ตลาดเย็นไนท์มาร์เก็ตประมาณ 20,000 ตรม. ที่จอดรถและถนนโครงการรวมประมาณ 140,000 ตรม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 256,000 ตรม.

เพื่อตอบสนองการพัฒนาการค้าและส่งเสริมการลงทุน ในภาคเหนือ โดยทางกลุ่มผู้บริหารทุ่มงบประมาณ 2,000 ล้านบาท  ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสร้างงานสร้างอาชีพ ที่สำคัญจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งพืชผัก ผลไม้ จากเดิม ที่ต้องขนส่งจากภาคกลางมายังภาคเหนือ แต่ภายในปี 2562 เป็นต้นไป ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือสามารถมาซื้อขายผัก ผลไม้ ทั้งแบบค้าปลีก ค้าส่ง ได้ที่ตลาดใหม่แห่งนี้ ที่สำคัญกลุ่มผู้บริหารเล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นจังหวัดชายแดนเชื่อมไปยัง จีน ลาว และเมียนมา สามารถนำเข้า และส่งออกสินค้าเกษตรเหล่านี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าภายในประเทศแล้วนั้น ยังช่วยสร้างศักยภาพด้านการส่งออกนำเข้า แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเปิดตู้สินค้าโดยตรง และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรโดยอาศัยความเชื่อมั่นการบริหารจัดการ ภายใต้มาตรฐานตลาดค้าส่งอย่างเป็นระบบสากลนายนภินทร กล่าว

 

นายนภินทร กล่าวอีกว่า ตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรี นับเป็นตลาดต้นแบบ ที่มีศักยภาพสูง เป็นศูนย์กระจายสินค้า อันดับ 2 ของประเทศไทย ด้วยปริมาณผลผลิตหมุนเวียน5,000-7,000ตันต่อวันส่งสินค้าสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกและอนาคตจะกระจายสินค้าผักผลไม้ไปสู่ภาคเหนืออีกด้วยสำหรับตลาดแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงรายจะเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรของภาคเหนือที่มีศักยภาพสูงเทียบเท่ากับตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีเน้นจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพและราคายุติธรรม

โดยผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เพราะเตรียมสร้างศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหาร และปัจจัยการผลิต รวมถึงการตรวจสอบสารพิษในสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ที่สำคัญภายในตลาดใหม่แห่งนี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ อาคารสำนักงาน ลานจอดรถ ห้องน้ำ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงเครื่องชั่งกลาง เป็นต้น

ตลาดกลางค้าส่งแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงรายจะมีมาตรฐานเทียบเท่ากับตลาดศรีเมืองเพราะเราให้ความสำคัญเรื่องอาหารปลอดภัยมีคุณภาพและราคายุติธรรมที่สำคัญผักและผลไม้ที่เข้าสู่ตลาดเพราะมีห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็ปได้รับมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสารตกค้างซึ่งถ้าหากตรวจพบสารตกค้างจะไม่ขายสินค้าเหล่านั้นและจะส่งกลับไปยังแหล่งผลิตจะไม่นำมาขายให้ผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ทางผู้บริหารตลาดศรีเมือง ยังตั้งเป้าหมายจะให้ตลาดแห่งใหม่เป็นศูนย์กระจายอาหาร โดยเฉพาะด้านอาหารทะเลของภาคเหนือโดยจะนำเข้าอาหารทะเลจากจังหวัดมะริด รัฐตะนาวศรี    สหภาพเมียนมา   ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์  กระจายมายังภาคเหนือ นับจากนี้คนภาคเหนือ จะเข้าถึงแหล่งอาหารทะเลคุณภาพเยี่ยม ราคาถูก ได้ง่ายขึ้น  นอกจากนี้ยัง มีแนวคิดที่จะทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 10 ไร่ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของนักท่องท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการช็อป ชิม อาหาร ยามเย็น ภายใต้คอนเซปต์ผสมผสานความเป็นหนึ่งในล้านนา

ทั้งนี้ จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักเรียน ร่วมประกวดตั้งชื่อตลาดของเราชิงเงินรางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร 20,000 บาท ภายใต้แนวคิดศูนย์กลางตลาดค้าส่งและค้าปลีก พืช  ผักผลไม้ จ.เชียงราย ขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ บนพื้นที่ 160 ไร่ เพียงอธิบายแนวคิดการตั้งชื่อความหมายของชื่อแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และอธิบายความหมายของชื่ออย่างชัดเจนมีความยาวไม่เกิน 3 พยางค์ โดยส่งผลงานได้ที่ email : CR.contest77@gmail.com และ Line@jianghaimarket สอบถามเพิ่มเติมขอรับใบสมัครได้ที่ 062-292-7755 หรือ 053-700-169 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ