เตรียมจัดงานยางพารานานาชาติภาคเหนือที่เชียงของ

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่5มิถุนายน2561 นายทัศนัย  สุธาพจน์  นายอำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ท้าวคำแปง  ใจยะศักดิ์  เจ้าเมืองห้วยทราย  แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว  และการยางแห่งประเทศไทย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ  และองค์กรภาคีเครือข่าย  ผู้ประกอบการยางพาราและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  รวมพลังจัดงานแถลงข่าว เทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ  ซึ่งจะจัดช่วงในช่วงเดือนพศจิกายน  2561  ขึ้นเป็นครั้งแรก 

เนื่องจากอำเภอเชียงของและอำเภอใกล้เคียงเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่มีปริมาณมากที่สุดในภาคเหนือ  มีมูลค่าการส่งออกมากมายมหาศาลกว่า 3,000 ล้านบาท  สร้างรายได้ให้แก่เกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมาก ภายในงานแถลงข่าว  ได้มีการสาธิตการกรีดยางจากเยาวชนลูกค้าเกษตรกรชาวเชียงของ  และได้รับเกรียติจากท่านนายอำเภอเชียงของและท่านเจ้าเมืองห้วยทราย ทดลองกรีดยางพาราเพื่อเริ่มกิจกรรมการแถลงข่าวในครั้งนี้

การจัดงานเทศกาลยางพารานานาชาติฯ ที่เชียงของ  เตรียมที่จะจัดให้เป็นงานประจำปี  จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดยางพาราครบวงจร  รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย  โดยจะมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญ  อาทิเช่น  พิธีเปิดงานพร้อมขบวนแห่งจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรยางพาราที่ยิ่งใหญ่อลังการ  การออกร้านแสดงนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพการผลิตยางพารา  การออกร้านแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา  การแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ภาคเหนือ  การประกวดธิดายางพาราภาคเหนือ   การแสดงทางวัฒนธรรมการสัมมนาทางวิชาการ  และเวทีพบปะระหว่างเครือข่ายผู้ผลิตยาง  และผู้ประกอบกาค้าทุกภูมิภาคของประเทศ  รวมทั้งจากประเทศต่างๆ  โดยการจัดแถลงข่าวครั้งนี้มีผู้แทนผู้ประกอบการจากประเทศจีนเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดงานมหกรรมยางพาราเพียง 2 งาน  คือ  งานมหกรรมงานพาราภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  และงานมหกรรมยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬ  โดยจัดมาเป็นเวลากว่าสิบปีประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น  อำเภอเชียงของจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือขึ้นเป็นครั้งแรก 

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ