ทหารพัฒนาลุยต้านการสูบบุหรี่”วันงดสูบบุหรี่โลก”

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่31พฤษภาคม2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันตรี ปิรินทวัจน์ พรหมขัติแก้ว นายทหารกิจการพลเรือน นพค.35 สนภ.3 นทพ. ได้บรรยายให้ความรู้พิษภัยของบุหรี่ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงเขียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมได้นำกำลังพลของ นพค.35 ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์จาก ร..อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ไปยังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เพื่อสร้างความตะหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ให้กับประชาชนในพื้นที่

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ