เชียงของเมืองสะอาด จิตอาสา ร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาขยะ

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่31 พฤษภาคม2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเชียงของเมืองสะอาดโดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วย จิตอาสา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และนักเรียนในพื้นที่อำเภอเชียงของ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ภายในงานมีกิจกรรมการทำเสวียนกำจัดขยะอินทรีย์รอบต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนเชียงของวิทยาคม การบรรยายพิเศษการสร้างวัฒนธรรมกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาขยะโดยหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเวทีเสวนาการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต้นแบบ จำนวน 8 หมู่บ้าน เพื่อให้อำเภอเชียงของเป็นอำเภอนำร่องในการบริหารจัดการขยะ และขยายไปสู่ทุกๆ อำเภอในจังหวัดเชียงราย

ด้วยการบริหารจัดการขยะของจังหวัดเชียงราย ถือเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหา ซึ่งอำเภอเชียงของนับได้ว่าเป็นตัวอย่าง ตั้งแต่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหา รวมทั้งหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ขับเคลื่อนและลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วนมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ การทำเสวียนไม้ไผ่ กำจัดขยะใบไม้เศษวัชพืชที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มาทำเป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นการลดขยะและลดการเผาได้อีกทางหนึ่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ขอให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร  ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมทั้งการจัดการกับบ่อขยะที่มีอยู่ รวมถึงบ้านเรือน สถานศึกษาในทุกแห่งได้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดปลอดขยะอย่างสมบูรณ์แบบ

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ