เปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงของ

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่25พฤษภาคม2561 นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ และพนักงานการไฟฟ้าฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับการเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ นี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับ และให้บริการประชาชนในพื้นที่ท รวมไปถึงด้านการบำรุงรักษา หากเดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ไดมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงของ มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิดปัญหาจะสามารถแก้ไขได้อย่าวรวดเร็วเพื่อให้กระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ