ทน.เชียงราย เจ้าภาพสภากาแฟกลางสวนดอกเชียงรายดอกไม้งามปีที่19 กระตุ้นเศรฐกิจ

แชร์ข่าว

วันที่ 5 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ของจังหวัดเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร  ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ให้ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมกับมอบนโยบาย เชิงบูรณาการจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายให้ประชาชนได้รับทราบ

โดยสภากาแฟ จัดขึ้นภายในสวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย  ซึ่งเป็นสถานที่จัดเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม” ปีที่ 19  เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเดินทางมาร่วม ได้สัมผัสกับความสวยงามของดอกไม้ และเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เพื่อช่วยกันเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรฐกิจในพื้นที่…


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ