วันนี้ที่เชียงรายดอกไม้งามปีที่19

แชร์ข่าว

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม มอบให้ นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ริเริ่มจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม และในฐานะที่ปรึกษา เทศบาลนครเชียงรายร่วมประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท.เชียงราย FM 101.25. MHz. เชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวเชียงรายร่วมชมดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม ตระการตาที่สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย โดยจะเริ่มในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ