กิจกรรม ฟ้า – ขาว กลับบ้าน (Let’s Reunite! CRMS.6) โดย นักเรียนเก่าโรงเรียนเทศบาล 6

แชร์ข่าว

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม ฟ้า – ขาว กลับบ้าน (Let’s Reunite! CRMS.6) โดยนักเรียนเก่าโรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน ปลูกฝังคุณงามความดีและส่งต่อวัฒณธรรมอันดีงามของโรงเรียนให้คงอยู่สืบไป ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ