เทศบาลนครเชียงรายมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”พ่อดีเด่น”

แชร์ข่าว

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายได้จัด “โครงการวันพ่อแห่งชาติ (เทศบาลนครเชียงรายเทิดทูนพระคุณพ่อ ประจำปี 2565 “ เพื่อให้พสกนิกรในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและลำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและยกย่องบทบาทของพ่อดีเด่นที่เป็นตัวอย่างที่ดี ที่มีต่อครอบครัวและสังคมหร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น เทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์ประชุมนครเซียงราย อาคารเจียงแสน

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากชุมชน องค์กรเครือข่ายต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2565 ทั้งหมด 73 ท่าน ทางเทศบาลนครเชียงรายขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ